Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Děkujeme, že jste navštívili náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete rozsáhlé informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.

1. Přístup k datům a hostování
Můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste odhalili jakékoli osobní údaje. Při každé návštěvě webu webový server automaticky ukládá pouze tzv. Soubor protokolu serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaše IP adresa, datum a čas požadavku, objem přenesených dat a žádající poskytovatel (přístupová data) a požadavek zdokumentuje.

Tato přístupová data jsou analyzována výhradně za účelem zajištění hladkého fungování webu a zlepšení naší nabídky. To slouží podle Čl. 6 (1) 1 lit. f) GDPR ochrana našich oprávněných zájmů při řádné prezentaci naší nabídky, která převažuje v procesu vyrovnávání zájmů. Všechny přístupové údaje budou smazány nejpozději do sedmi dnů po skončení vaší návštěvy na našem webu.

2. Sběr dat a jejich použití pro zpracování smlouvy a pro otevření zákaznického účtu
Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když zadáte objednávku nebo když kontaktujete (např. Prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou označena jako taková, protože tyto údaje naprosto potřebujeme ke zpracování smlouvy nebo ke zpracování vaší žádosti o kontakt a jinak byste nemohli odeslat objednávku nebo žádost o kontakt. V každé vstupní formě je zřejmé, jaká data jsou shromažďována. Údaje, které nám poskytnete, používáme k plnění smlouvy a zpracování vašich dotazů v souladu s Čl. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Pokud jste udělili souhlas podle čl. 6 (1) 1 lit. a) GDPR rozhodnutím o otevření zákaznického účtu použijeme vaše údaje k otevření zákaznického účtu. Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu bude jakékoli další zpracování vašich údajů omezeno a vaše data budou vymazána po uplynutí doby uchovávání platné podle příslušných předpisů, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším použitím vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo dále používat vaše osobní údaje v rozsahu a způsobem povoleným zákonem, o kterém vás v tomto oznámení informujeme. Váš zákaznický účet lze kdykoli smazat. Za tímto účelem můžete buď odeslat zprávu níže uvedené možnosti kontaktu, nebo použít příslušnou funkci dostupnou v zákaznickém účtu.

3. Přenos dat
Vaše údaje sdělujeme přepravní společnosti v rozsahu potřebném pro dodání objednaného zboží podle čl. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. V závislosti na poskytovateli platebních služeb, který jste vybrali během procesu objednávání, zveřejňujeme platební údaje shromážděné pro účely zpracování příkazů bance pověřené zpracováním platby, případně poskytovateli platebních služeb pověřeným námi nebo vybranou platební službu. Některé z těchto údajů shromažďují samotní vybraní poskytovatelé platebních služeb, pokud si u nich otevřete účet. V takovém případě se během procesu objednání musíte zaregistrovat u svého poskytovatele platebních služeb pomocí vašich přístupových údajů. V tomto ohledu se použije oznámení o ochraně soukromí příslušného poskytovatele platebních služeb.

4. E-mailový zpravodaj a poštovní reklama
E-mailovou reklamu, pokud se přihlásíte k odběru novinek
Pokud se přihlásíte k odběru našeho informačního bulletinu, budeme vám pravidelně zasílat náš e-mailový informační bulletin na základě vašeho souhlasu podle Čl. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, za použití údajů, které požadujete nebo zveřejníte samostatně za tímto účelem. Odběr zpravodajské služby můžete kdykoli zrušit. Za tímto účelem můžete buď odeslat zprávu na níže uvedenou možnost kontaktu, nebo použít odkaz na odhlášení v informačním bulletinu. Po odhlášení odstraníme vaši e-mailovou adresu, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo dále používat vaše osobní údaje v rozsahu a způsobem povoleným zákonem, o čemž vás v tomto oznámení informujeme .

Poštovní reklama a vaše právo odhlásit se
Pokud jste se nezvolili nebo nejste spotřebitelem, který má obvyklé bydliště ve Španělsku, vyhrazujeme si právo použít vaše křestní jméno a příjmení a vaši poštovní adresu pro naše reklamní účely, např. za zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při propagaci a propagaci našich produktů zákazníkům podle čl. 6 (1) 1 lit. f) GDPR, které převládají v procesu vyrovnávání zájmů.

5. Integrace Trust Shops Trustbadge
Na tento web jsme integrovali Trusted Shops Trustbadge, abychom mohli zobrazit Trustmark Trusted Shops Trustmark a nabídnout produkty Trusted Shops zákazníkům po zadání objednávky.

To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimálním marketingu naší nabídky podle čl. 6 (1) 1 lit. f) GDPR, které převládají v procesu vyrovnávání zájmů. Trustbadge a inzerované služby odznaku důvěry jsou nabízeny společností Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo.

Při každém použití Trustbadge webový server automaticky ukládá tzv. Soubor protokolu serveru, který obsahuje např. vaši IP adresu, datum a čas žádosti, objem přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupová data) a žádost zdokumentuje. Tato přístupová data nejsou analyzována a jsou automaticky přepsána nejpozději do sedmi dnů po skončení návštěvy vašeho webu.

Ostatní osobní údaje jsou do Trusted Shops přenášeny pouze v případě, že se rozhodnete používat produkty Trusted Shops nebo jste se již zaregistrovali po zadání objednávky. V takovém případě platí smlouva uzavřená mezi vámi a společností Trusted Shops.

6. Soubory cookie a analýza webu
Abychom zlepšili uživatelský dojem na našem webu a umožnili vám používat jeho určité funkce za účelem ukázání vhodných produktů nebo průzkumu trhu, používají některé stránky tohoto webu tzv. Cookies. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimalizované prezentaci naší nabídky podle čl. 6 (1) 1 lit. f) GDPR, které převládají v procesu vyrovnávání zájmů. Cookie je malý textový soubor, který je automaticky uložen na vašem koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se smažou po ukončení relace prohlížeče, tj. Když zavřete prohlížeč (tj. Tzv. Relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie jsou uloženy v zařízení koncového uživatele a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč, když nás znovu navštívíte (trvalé soubory cookie). Chcete-li zkontrolovat dobu ukládání souborů cookie, můžete použít funkci Přehled v nastavení souborů cookie ve webovém prohlížeči. Můžete jej nakonfigurovat tak, aby vás informoval vždy, když stránka používá soubory cookie, a v jednotlivých případech se rozhodněte, zda cookies na daném webu nebo obecně odmítnete. Každý prohlížeč má jiné zásady pro správu nastavení souborů cookie. Zásady prohlížeče jsou popsány v nabídce Nápověda každého prohlížeče a vysvětlují, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Chcete-li zjistit, jak změnit nastavení v prohlížeči, podívejte se na následující odkazy:

Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
že deaktivace cookies může omezit váš přístup k některým funkcím našeho webu.

Použití Google (Universal) Analytics pro webové analýzy
Pro účely analýzy webových stránek používá tento web Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC (www.google.com). To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimalizované prezentaci naší nabídky podle čl. 6 (1) 1 lit. f) GDPR, které převládají v procesu vyrovnávání zájmů. Google (Universal) Analytics používá metody, jako např. cookies, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace shromažďované automaticky pomocí cookies o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server Google ve Spojených státech. Zároveň s tím, jak je na této webové stránce povolena anonymizace IP, bude IP adresa před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Google obecně nepřiděluje anonymizovanou IP adresu přenášenou z vašeho prohlížeče přes Google Analytics s žádnými dalšími údaji, které má Google k dispozici.
Společnost Google LLC má sídlo v USA a je držitelem certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát uvidíte tu. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí uznala Komise subjekty certifikované pro ochranu soukromí jako subjekty zajišťující odpovídající úroveň ochrany údajů.

Můžete zabránit tomu, aby údaje generované soubory cookie a související s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) byly zaznamenány a zpracovány společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
gle .com / dlpage / gaoptout? hl = en

Chcete-li zabránit tomu, aby Google Analytics v budoucnu zaznamenával vaše údaje na tento web, můžete také kliknout na tento odkaz na plugin prohlížeče. V tomto procesu bude ve vašem zařízení koncového uživatele uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud cookies vymažete, budete muset kliknout na odkaz znovu.

7. Odesílání připomínek k hodnocení e-mailem
Připomenutí hodnocení společností Trusted Shops
Pokud jste nám při zadávání objednávky nebo po ní dali svůj výslovný souhlas s tím podle čl. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, sdělíme vaši e-mailovou adresu Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo (www.trustedshops.com), aby vám mohli zaslat e-mail s upomínkou k hodnocení.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedenou možnost kontaktu nebo přímo na důvěryhodné obchody.

8. Kontaktní možnosti a vaše práva
Jako subjekt údajů máte následující práva podle: • Čl. 15 GDPR, právo na informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu zde popsaném; •umění. 16 GDPR, právo okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů, které jsme uložili; • umění. 17 GDPR, právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud není vyžadováno další zpracování - uplatnit právo na svobodu projevu a informací; - za splnění zákonné povinnosti; - z důvodů veřejného zájmu nebo - pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků; • umění. 18 GDPR, právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud - přesnost údajů zpochybňujete vy; - zpracování je nezákonné, ale odmítnete jejich výmaz; - data již nepotřebujeme, ale potřebujete je k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků, nebo - jste podali proti zpracování námitku v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. 21 GDPR; • umění. 20 GDPR, právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci; • umění. 77 GDPR, právo podat stížnost orgánu dozoru. Zpravidla se můžete obrátit na dozorčí úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo v sídle naší společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se způsobu, jakým shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme vaše osobní údaje, chcete se dotazovat, opravit, omezit nebo smazat vaše údaje nebo odebrat jakýkoli souhlas, který jste udělili, nebo odhlásit se od konkrétního použití údajů, kontaktujte přímo pomocí kontaktních údajů uvedených v oznámení o našich stránkách.

Právo na protest
Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je popsáno výše, k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v procesu vyrovnávání zájmů, můžete s takovým zpracováním údajů v budoucnu protestovat. Pokud jsou vaše data zpracovávána pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud jsou vaše data zpracovávána pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Poté, co jste uplatnili své právo vznést námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje pro takové účely, ledaže dokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které potlačují vaše zájmy, práva a svobody nebo pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

To se nevztahuje na zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.